30A Brushless ESC, VTOL V-22 Osprey for BlitzRCWorks 5 CH Military Gray VTOL V-22 Osprey / 5 CH Coast Guard VTOL V-22 Osprey / 5 CH Snow Camo VTOL V-22 Osprey / 5 CH Tactic Gray VTOL V-22 Osprey RC Warbird Airplane

SKU: V22-20
Status:
Total: $25.95